Elastični plafoni

Forma gotovo nebo

Elastični plafioon forma gotovo nebo je forma neba koja je unapred odštampana gde štampa ponavlja na svakih 1,5 metara takođe u visokom sjaju.

Scroll